Proveďte upgrade svého prohlížeče

Považujeme vaši bezpečnost za velmi důležitou. Abychom ochránili vás i vaše systémy, provádíme změny na všech webových stránkách HSBC. To znamená, že nebudete moci k těmto stránkám přistupovat, pokud používáte některé starší verze prohlížečů. Poslední verze prohlížečů (jako Edge, Chrome, Safari atd.) a operačních systémů (jako Microsoft Windows a MacOS) mají zpravidla nejmodernější bezpečností funkce.

Pokud uvidíte tuto zprávu, zjistili jsme, že používáte starší, nepodporovaný prohlížeč.

Zjistěte, jak aktualizovat svůj prohlížeč

Ochrana soukromí

Mlčenlivost

Víme, že vás zajímá, jakým způsobem je nakládáno s vašimi osobními a finančními informacemi. Toto prohlášení o zachování mlčenlivosti obsahuje naše stávající pravidla a demonstruje náš závazek vůči vašemu soukromí v oblasti financí. Obsah nebo služby uvedené na našich Stránkách mohou být měněny bez předchozího upozornění, v důsledku čehož mohou být i pravidla týkající se zachování mlčenlivosti kdykoli v budoucnosti měněna. S případnými změnami těchto pravidel souhlasíte v případě, že budete pravidelně navštěvovat tyto Stránky.

Veřejné části

Pro přístup na veřejné části našich Stránek nepožadujeme poskytnutí žádných osobních informací. Během návštěvy našich Stránek nejsou žádné osobní informace o vás monitorovány ani shromažďovány. Můžeme sledovat počet uživatelů, kteří navštíví naše Stránky, ale tyto uživatele neidentifikujeme. Z důvodu systémové administrace a odstraňovaní problémů a za účelem hlášení konsolidovaných informací můžeme zaznamenávat umístění vašeho počítače na internetu.

Ochrana informací

Pro zamezení neautorizovaného přístupu k vašim datům striktně dodržujeme všechny procedury a standardy. Za účelem ochrany vašich dat využíváme moderních technologií, například datové enkrypce, firewally a ověření serveru. Všechny společnosti HSBC Group, všichni naši zaměstnanci a kterákoliv třetí strana, kterou využíváme k podpůrným službám, musí dodržovat naše standardy ochrany soukromí a umožnit nám kontrolu dodržování těchto standardů.

Třetí strany

HSBC spolupracuje s třetími stranami na výzkumu konkrétního používání a aktivit na našich Stránkách. Žádné osobní údaje o vás nejsou sdělovány, nicméně v rámci tohoto výzkumu mohou třetí strany umístit jedinečný „cookie“ do vašeho prohlížeče.

Cookies, web beacons and spotlight tags

Cookies jsou části informací, které internetové stránky přenesou na pevný disk vašeho počítače za účelem udržení informací. Cookies mohou zlepšit užitnou hodnotu stránek, neboť uchovávají informace o vašich preferencích na konkrétních stránkách a tak umožňují majitelům stránek poskytnout více užitečných nástrojů jejich uživatelům. Neobsahují informace o jménu či adrese ani žádnou jinou informaci, která by komukoliv umožnila, aby vás telefonicky, e-mailem či jakýmkoliv jiným způsobem kontaktoval. Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby cookies akceptovala.

Pokud chcete, můžete si svůj prohlížeč nastavit tak, aby neumožňoval příjímání cookies anebo aby vás informoval, pokud má dojít k jejich přijetí. Vzhledem k tomu, že můžeme cookies občas využívat, můžete být částečně omezeni v užívání našich Stránek, pokud přijímání cookies neumožníte.

Stránky HSBC mohou obsahovat elektronické obrázky nazývané web beacons nebo spotlight tags. Tyto obrázky umožňují HSBC určovat počet návštěvníků, kteří navštíví konkrétní části našich Stránek. Web beacons a spotlight tags nevyužíváme k získání vašich osobních informací, jsou pouze nástrojem, který používáme k analýze návštěvnosti jednotlivých částí na konsolidovaném základě. Pokud nechcete, abychom takovéto informace získávali, nastavte si svůj prohlížeč na „blokovat cookies“.

Vaše dotazy

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany soukromí, neváhejte nás kontaktovat. V zájmu zajištění přesnosti naší komunikace a za účelem neustálého zlepšování našich služeb můžeme vaše telefonní rozhovory s námi monitorovat a/nebo nahrávat. K získání podrobnějších informací o používání našich Stránek si prosím přečtěte důležitá upozornění.