Proveďte upgrade svého prohlížeče

Považujeme vaši bezpečnost za velmi důležitou. Abychom ochránili vás i vaše systémy, provádíme změny na všech webových stránkách HSBC. To znamená, že nebudete moci k těmto stránkám přistupovat, pokud používáte některé starší verze prohlížečů. Poslední verze prohlížečů (jako Edge, Chrome, Safari atd.) a operačních systémů (jako Microsoft Windows a MacOS) mají zpravidla nejmodernější bezpečností funkce.

Pokud uvidíte tuto zprávu, zjistili jsme, že používáte starší, nepodporovaný prohlížeč.

Zjistěte, jak aktualizovat svůj prohlížeč

Online upozornění

Následující řádky obsahují základní informace o některých nejčastějších elektronických podvodech, se kterými se lze setkat při používání elektronické pošty a internetu.

E-mailové podvody – phishing

E-mailové podvody

V poslední době se zvyšuje četnost případů protiprávního jednání způsobeného bezohlednými jedinci, které je označováno jako „phishing“. Za „phishing“ lze považovat rozesílání zásilek prostřednictvím elektronické pošty, které se tváří, jako by byly odeslány legitimní organizací, jako např. bankou, online platební službou, elektronickým obchodem apod., na co největší množství internetových e-mailových adres, jejichž seznamem podvodník disponuje. Zpráva požaduje po příjemci aktualizaci nebo ověření jeho osobních nebo finančních údajů, jako např. data narození, autentifikačních kódů, informací o účtu, čísel kreditních karet, PIN kódů apod. Některé z těchto zpráv vyhrožují zmrazením účtu, pokud nebudou požadované informace poskytnuty. Cílem je získat odpověď na zaslané požadavky od nic netušících klientů napodobovaných organizací. E-mail obsahuje odkaz na falešné webové stránky, které však vypadají identicky nebo jsou přinejmenším velmi podobně skutečným stránkám napodobené organizace. V některých případech, kdy uživatel klikne na daný odkaz, se zobrazí skutečné stránky, které jsou však překryty menším oknem s falešnými stránkami, což působí důvěryhodněji. Kliknutí na odkaz může také způsobit stažení zákeřného softwaru do vašeho počítače, který je znám jako spyware. Ten bude zaznamenávat používání internetu, včetně znaků zadaných prostřednictvím klávesnice, a odesílat tyto informace k podvodníkovi. Informace týkající se finančních záležitostí budou podvodníkem použity k získání přístupu k bankovním účtům, kreditním kartám atd. Těmto podvodům se lze vyhnout. Nikdy neodpovídejte na e-mailové zprávy požadující osobní nebo finanční údaje a nikdy neklikejte na odkazy v těchto zprávách. Renomované organizace nerozesílají nevyžádané e-mailové zprávy, které by požadovaly od svých klientů aktualizaci nebo ověření jejich osobních nebo bezpečnostních údajů. Pokud máte pochyby o pravosti zprávy nebo pokud si myslíte, že jste se stali obětí elektronického podvodu, měli byste ihned kontaktovat příslušnou organizaci. Samozřejmě použijte standardní způsob kontaktu s příslušnou organizací a neodpovídejte na podezřelou zprávu

„Zprostředkovatelé“ e-mailových podvodů

Jakmile podvodníci získají s pomocí podvodného e-mailu finanční údaje, mohou je zneužít ke krádeži prostředků z kompromitovaných účtů. K zakrytí stop po své činnosti se snaží získat důvěřivé osoby, aby tyto jednaly jako „zprostředkovatelé“. K tomuto účelu využívají různých lákavých internetových reklamních inzerátů slibujících rychlý výdělek peněz bez vynaložení velké námahy. Bankovní účty těchto „zprostředkovatelů“ jsou poté využívány k převodům peněz z kompromitovaných účtů. „Zprostředkovatelé“ jsou požádáni o hotovostní výběr těchto peněz z jejich účtů a jejich zaslání (po odečtení provize) ve prospěch podvodníka prostřednictvím mezinárodní společnosti pro bezhotovostní převody. Podvodníci si tímto mohou uchovat svoji anonymitu, ale „zprostředkovatel“ zanechává stopy, které mohou být sledovány příslušnými úřady. Buďte velmi obezřetní vůči pracovním nabídkám obsahujícím přijetí a převod finančních prostředků na bankovní účet za úplatu. „Zprostředkovatelé“ najatí elektronickými podvodníky se účastní procesu legalizace výnosů z trestné činnosti, který je běžně označován jako „praní špinavých peněz“, a mohou čelit obvinění z trestného činu.

Nejběžnější online podvody

Záloha – advance fee

Lze se setkat s nevyžádanými dopisy nebo elektronickými zprávami, které jejich příjemci nabízejí velkorysou odměnu za pomoc při převodu značně vysokých peněžních částek, obvykle v USD. Tyto peníze jsou označovány různě: od firemních zisků, nastřádaných úplat, přebytků vládních rozpočtů až po nevyžádané prostředky po zesnulých osobách. Podvodníci vyhledávají především bankovní údaje. Při těchto transakcích typicky žádají po příjemci dopisu nebo elektronické zprávy, aby uhradil nějaký poplatek, daň či úplatu za účelem realizace obchodu – tzv. zálohu. Takový poplatek však následně nelze vymoci. Následně ubezpečují příjemce zprávy, že peníze jsou připraveny k převodu, a žádají je, aby se přihlásili na falešnou bankovní stránku, kde je zobrazen kreditní zůstatek ve výši desítek milionů dolarů. Tyto peníze ale neexistují. Údaje poskytnuté příjemci zpráv jsou běžně využívány k páchání dalších podvodů.

Loterijní podvody

Sem lze zařadit dopisy nebo elektronické zprávy oznamující jejich příjemci výhru v loterii. K zisku peněz musí příjemce odpovědět na dopis nebo e-mail. Příjemce dále obdrží žádost o poskytnutí údajů o jeho bankovním účtu za účelem převodu peněz. Příjemce může být také požádán o úhradu manipulačních poplatků. Takto uhrazené peníze však následně nelze vymoci. Jakékoliv poskytnuté údaje mohou být dále použity v jiných podvodech.

Falešné varovaní před virem

Mnohá varování před virem prostřednictvím e-mailu jsou falešné zprávy odeslané pouze za účelem způsobit obavy a narušit chod podnikání. Některá tato varování mohou být i skutečná, než však podniknete další kroky, vždy si toto varování ověřte na stránkách poskytovatele vašeho antivirového softwaru.

Další informace (pouze v angličtině) naleznete na následujícím webu HSBC Germany: Klikněte sem